سرمه دوزی سبد گل - خانم مریم رفیعی

نمونه آموزشی دیگری از سرمه دوزی سبد گل را در این پست می بینید که توسط خانم مریم رفیعی ، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. 

خانم مریم رفیعی این سبد گل زیبا و پر از گلهای رنگارنگ را روی پارچه مخمل مشکی و برای یک تابلوی دیواری سوزندوزی نموده است. خانم رفیعی برای دوختن این سبد گل زیبا ضمن استفاده بسیار خوب از تلفیق سرمه و منجوق های رنگی و ترکیب رنگ و کاربرد سایه روشن در دوخت سرمه و منجوق، تکنیک های دوخت ذغره و سرمه دوزی را نیز بخوبی؛ مورد استفاده قرار داده است.

شما نیز ببینید و لذت ببرید! زیباست، اینطور نیست؟


591165_JKvZ3ZiC.JPG

591165_XpzSH66G.JPG

591165_Z8NmTS2l.JPG

591165_9W0fAGvg.JPG

591165_xH0Ki1Vq.JPG

591165_dTS0tUVb.JPG

591165_I7k9WdXZ.JPG

591165_ytTX6hWs.JPG

591165_R1NsbCs5.JPG

/ 0 نظر / 495 بازدید