تکه دوزی دختر و بادکنک - کارگاه سوزندوزی شب افروز

این تکه دوزی برای یک روتختی بچه و با دو رنگ از پارچه زمینه به رنگهای سبز و نخودی، اجرا شده است. رنگ سبز  ونخودی در این طرح بیانگر زمین سبز و خاکی می باشد.

 طرح دختر و بادکنک ها در رنگهای مختلف با اندکی سبزه و خانه ای در آن سوی زمین سبز ، به همراه خانه ای با خورشیدی تابان و ابرهای آبی ؛  یک بعد از ظهر بهاری را در خاطر زنده می سازد آنهم برای نوشیدن یک استکان چای داغ .

یک استکان چای داغ با طعم رنگین کمان و مهربانی برای آرزو کردن ؛ تا همیشه خدا این سرزمین سبز ،با جنگل و دریا و آسمان آبی اش؛ سبز بماند و سبز برویاند.

/ 0 نظر / 27 بازدید