سنگ دوزی و منجوق دوزی روی مانتو - خانم مریم اسدی

نمونه بسیار زیبایی از دوخت سنگ و منجوق، بر روی مانتو را در این پست می بینید که توسط خانم مریم اسدی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم مریم اسدی، طرحی از پرهای طاووس را بر روی شانه مانتو، در دو سمت پشت و جلو، سوزندوزی نموده است. طرح پرهای طاووس ، بگونه ای طراحی شده که در سمت پشت لباس کمتر و از قسمت جلو ی لباس؛ طرح بیشتر نمایان می باشد.

خانم مریم اسدی ضمن استفاده از منجوق ها برای شکل بخشیدن به پرها و از سنگ، جهت جلوه دهی بیشتر به مرکز پر؛ زیبایی سوزندوزی را افزون نموده است.

شما نیز ببینید و لذت ببرید.


591165_cFsyMC9P.JPG

591165_Dz5pizNT.JPG

591165_BKc78t2o.JPG

591165_LIJMz744.JPG

/ 0 نظر / 539 بازدید