سوزندوزی طرح درویش 9 - خانم مریم دابویی

در این پست بخشهایی از دوخت سوزندوزی بر روی لباس طرح درویش را می بینید، که توسط خانم مریم دابویی با نخ کانوا سوزندوزی شده است.

تصاویر این بخش شامل سوزندوزی روی ریش ، صورت ، چشم و ابروی طرح درویش، می باشد . همانطور که می بینید این بخش از مهم ترین بخشهای سوزندوزی در این طرح می باشد . بدین جهت مهم است که اگر سوزندوز نتواند روح به طرح بدمد و چیزی را که می خواهد منعکس سازد، تمام زحمتی را که تا بدین جا کشیده بدون هویت می ماند .

پس باید بیش از پیش دقت نماید و.... و همینطور که می بینید خانم مریم دابویی در این بخش موفق بوده است. اینطور نیست؟؟؟؟

591165_D6fdTTH4.JPG

591165_ukqd4sBt.JPG

591165_C9IqU8nt.JPG

591165_22VrckXn.JPG

591165_BPS9RrFr.JPG

/ 0 نظر / 320 بازدید