بخارا یا داربستی دوزی - خانم فاطمه ولی پور

دست هایم صمیمانه سینه پارچه را می کاود و سوزن به سوزن رنگ ها و نخ ها را میان تار و پود ها می نشاند تا ثانیه های زندگی ام را ماندگار سازد.

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت گلدوزی را در این پست می بینید که توسط خانم فاطمه ولی پور از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم فاطمه ولی پور برای دوختن این نمونه آموزشی زیبا از نخ دمسه، عمامه و ابریشم؛ استفاده نموده است. تکنیک های بنیادی بکار گرفته شده در این سوزن دوزی زیبا نیز شامل  دوخت داربستی، ساقه دوزی، پیچ رز، دندان موشی کوتاه و بلند و شاه ماهی بسته؛ می باشد

/ 0 نظر / 366 بازدید