گلهای پارچه ای برای لباس-کارگاه سوزندوزی شب افروز

گلهای پارچه ای شاید رنگ و بوی گلهای طبیعی را نداشته باشند. اما گاهی بسان گلهای طبیعی زیبا هستند و می توانند زیبایی یک لباس را دو چندان نمایند.

در اینجا چند نمونه از گلهای پارچه ای را می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده است. در ساخت این گلها از ساتن، حریر و تلفیقی از ساتن و حریر ،با ظرافت و زیبایی  خاصی استفاده شده است.

واقعا زیباست . اینطور نیست؟

/ 0 نظر / 9 بازدید