یک نفس از بهار در زمستان

قدم به قدم ، لحظه به لحظه ؛ به بهار نزدیک می شویم. به روزهای رویش و سبز شدن هستی. به روزهای رفتن و رفتن و رفتن تا ........ شاید رسیدن.

کاش در این روزهای بی همتا؛ دمی با خودمان خلوت کنیم و و رویش را با تمام وجودمان لمس کنیم. زیرا روییدن لحظه های خوب ، فقط در بهار اتفاق نمی افتد. حتی در زمستان نیز می توان یک نفس از بهار را تجربه نمود. 

باور ندارید؟ به این گلدان و این شاخه کوچک بید مشک؛ نگاه کنید. چه چیزی در ذهن تداعی می کند؟ چیزی غیر از بهار.....؟

591165_lvugXFGV.JPG

591165_TcmpDDqr.JPG

/ 0 نظر / 80 بازدید