گلدوزی با دست- خانم هاله عبدالی

شاخه گل بسیار زیبایی را در این قسمت می بینید که توسط خانم هاله عبدالی هنرجوی حرفه گلدوزی با دست از آموزشگاه شب افروز بابل، سوزندوزی شده است.

خانم هاله عبدالی، با صبر و حوصله فراوان این شاخه گل زیبا را با نخ دمسه، همراه با سایه روشن هایی زیبا؛ جان بخشیده و ماندگارنموده اند. 

شما نیز می توانید امتحان کنید.....

591165_Eytu271q.JPG

591165_2uv1SIo6.JPG

591165_VWMxybfv.JPG

591165_2Tkmu4wa.JPG

/ 0 نظر / 120 بازدید