آموزش سوزندوزی - انتقال طرح روی پارچه حریر

پولک و منجوق دوزی بر روی پارچه حریر همچون پارچه های دیگر خالی از لطف نیست. اما ضوابط خاص خود را دارد . مانند انتقال طرح، انتخاب نوع دوخت متناسب با نوع استفاده و....

برای کشیدن طرح روی پارچه حریر، ابتدا طرح را در قسمت زیر پارچه حریر قرار می دهیم و با سنجاق ته گرد طرح و پارچه را به هم وصل میکنیم تا حرکت نداشته باشد. سپس با استفاده از مدادی با نوک نرم، طرح را به رو منتقل و پارچه را آماده دوخت سوزندوزی می نماییم. در برخی موارد می توانید برای ایستادگی پارچه حریر ازتکنیک آهار زدن قبل از انتقال طرح استفاده نمایید.

در صورت تمایل برای ایستادگی کامل پارچه حریر، می توانید از پارچه ساتن یا تافته ویا... به صورت همرنگ یا هماهنگ در رنگ برای زیر حریر نیز؛ استفاده نمایید.

تصاویر زیبایی که در زیر می بینید نمونه آموزشی دوخته شده توسط خانم عاطفه ملکشاه هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی از آموزشگاه شب افروز بر روی پارچه حریر می باشد.

/ 0 نظر / 16 بازدید