تکه دوزی ترمه روی چرم - آموزش سوزندوزی

تکه دوزی با پارچه ترمه و یا هر پارچه دیگری، می تواند بر روی چرم نیز قابل اجرا باشد.

برای این نوع تکه دوزی می توانید ابتدا طرح را با استفاده از قواعد آماده سازی تکه ها در این حرفه، آماده و در جای مناسب قرار دهید و کردونه نمایید. 

جهت کردونه نمودن تکه ها بر روی چرم می توانید از پایه مخصوص چرم دوزی نیز استفاده نمایید.

نمونه زیبایی از دوخت تکه دوزی بر روی چرم را در این پست می بینید. در این نمونه زیبا طرحی از بته جقه که با پارچه ترمه آماده شده ، بر روی کیف چرمی؛ تکه دوزی شده است. این تکه دوزی زیبا، در کارگاه سوزندوزی شب افروز؛ اجرا شده است.

591165_hTEgavlk.JPG

591165_osqf8ZBG.JPG

591165_KPEpo0hL.JPG

591165_dQsWn6at.JPG

/ 0 نظر / 391 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.