مروارید دوزی روی لباس- خانم سیده بهاره میر صادقی

گاهی دوختن چند مروارید روی لباس، می تواند طرحی زیبا را بوجود آورد و لباس را از سادگی به سادگی توام با زیبایی همراه سازد. نمونه این سخن را می توان در تصاویری یافت که در این پست درج شده است. 

این تصاویر زیبا حاصل لحظه هایی کوتاه از حضور سوزن و نخ، بر یک لباس می باشد. لحظه هایی که زیبا هستند و زیبایی می آفرینند.

نمونه دوختی از مروارید را در این پست توسط خانم سیده بهاره میر صادقی، از آموزشگاه شب افروز؛ می بینید. خانم بهاره میر صادقی از این دوخت در قسمت جلو و روی خط کمر به صورت یک حاشیه باریک، استفاده نموده است و چنانچه می بینید بسیار زیباست.

امیدوارم شما نیز بتوانید خالق لحظه های زیبایی در زندگیتان باشید و لذت ببرید.

591165_peiDxr5S.JPG

/ 0 نظر / 73 بازدید