طرح سوزندوزی- تکه دوزی، گلدوزی و...

طرح خانه قارچی، طرحی از سوزندوزی است که در  بسیاری از موارد می تواند مورد استفاده واقع شود. این طرح در این اندازه و اندازه های دیگر، هم برای تکه دوزی بکار می رود و هم برای دیگر حرفه های مرتبط با دوخت های تزیینی مانند گلدوزی، پولک و منجوق و...  و مطمئنا هر کدام از شما دوستان علاقه مند، متناسب با مهارت و نوع علاقه مندی تان می توانید کاربرد مناسبی برای این طرح در فضای اطرافتان؛ در نظر بگیرید.

بــدوزید و بسیار لـذت ببریــد.


/ 0 نظر / 12 بازدید