پولک و منجوق دوزی - زهرا عزیزی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک و منجوق دوزی را در این پست می بینید. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم زهرا عزیزی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزندوزی شده است.

خانم زهرا عزیزی با استفاده از پولک، منجوق ، سنگ و مروارید، طرحی از یک جقه را بر روی پارچه ترمه و در دو قسمت نوک تیز یک رومیزی رانر ؛ قرار داده و دوخته است.

خانم زهرا عزیزی در دوخت این رومیزی، از تکنیک های پولک و منجوق دوزی استفاده نموده است و پس از سوزندوزی، رومیزی را با سلیقه و دقت؛ آسترکشی و یراق دوزی نموده است.

شما نیز ببینید و لذت ببرید.


591165_OGip546c.JPG

591165_ep409DWo.JPG

591165_miKE5Phm.JPG

591165_lNRyx0tH.JPG

/ 0 نظر / 192 بازدید