آموزش سوزندوزی- دانه دوزی تو پر ( قسمت دوم)

گفتیم که برای جلوه گری بیشتر طرح در دوخت دانه دوزی توپر می توان ابتدا دور تا دور طرح را با دوختی از نخ محدود نمود. این محدود نمودن می تواند به کمک ابزار مورد استفاده در پولک دوزی نیز انجام شود. از جمله این ابزارها ملیله شکسته ، مورب، منجوق و یا انواع پولک می باشد.

نمونه های زیبایی از کار خانم فریبا منتظر جویباری هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی از آموزشگاه شب افروز را در ادامه می بینید.

/ 0 نظر / 21 بازدید