آموزش سوزندوزی- دوخت حصیری با ملیله

دوخت حصیری، یکی از کاربردی ترین دوخت برای استفاده از ملیله در سوزن دوزی های ایرانی می باشد.برای اجرای این دوخت می توانید از یک رنگ ملیله یا دو رنگ ملیله با رنگهای متناسب یا متضاد انخاب نمایید. پس از انتخاب رنگ ملیله ها ، به نوع ملیله ، یعنی ساده یا پیچ بودن آن نیز باید توجه نمود تا ملیله ها یک اندازه و مرتب باشند . یک اندازه بودن ملیله ها هنگام دوخت به زیبایی و هماهنگی طرح جلوه بیشتری می بخشد.

قبل از شروع می توانید دور تا دور طرح در قسمتی که باید دوخت حصیری اجرا شود، از دوخت خطی یا تکنیک ریسه کشیدن استفاده نمایید تا طرح کاملا مشخص شود . سپس ملیله ها را 4 تا 4تا به صورت افقی و عمودی در این قسمت بدوزید . پس از دوخت اولین ردیف، در ردیف دوم توجه نمایید تا ملیله های افقی روی ملیله های عمودی قرار گیرد.

نمونه ای آموزشی و زیبا را در زیر می بینید که توسط خانم حرمت جانعلی پور ، هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی از آموزشگاه شب افروز بابل؛ اجرا گردیده است.

گلدان پر از گلی که می تواند برای آذین دیوار اتاق شما هم، مورد استفاده قرار گیرد و به فضای اطرافتان روح بخشد.

591165_9JfaKZD7.JPG

/ 0 نظر / 194 بازدید