گیپور دوزی روی مانتو

تصاویر زیر نمونه ای از دوخت گیپور روی مانتو، را نشان می دهد که در کارگاه سوزندوزی شب افروز؛ اجرا شده است. در این روش ازدوخت گیپور، بخش هایی از طرح، به صورت مستقل یا به هم پیوسته از تور جدا شده و پس از جدا نمودن بخش های دلخواه که در اینجا گل و برگ ها می باشد؛ آن را در مکان مناسب قرار داده و با دوخت هایی چون زیگزاگ، دندان موشی و یا کردونه؛ ثابت می نمایند .

بخش های جدا شده از گیپور روی این مانتو، در قسمت های شانه، پشت،پهلو و پایین لبه دامن قرار گرفته و با توجه به تداخل رنگ های پارچه و هماهنگی خوبی که میان پارچه های مانتو و رنگ های گل و برگ های گیپور وجود دارد؛ بر زیبایی و جلوه لباس افزوده است.

دلنشین و زیباست. اینطور نیست؟!!!!!!


/ 0 نظر / 134 بازدید