سرمه دوزی و مروارید دوزی روی مخمل- خانم فریبا داداش نیا

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت سرمه و مروارید را بر روی پارچه مخمل، در این پست می بینید. این نمونه زیبا توسط خانم فریبا داداش نیا ازآموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم فریبا داداش نیا طرحی از گل و ساقه را در امتداد یک رومیزی رانر قرار داده و به کمک تکنیک های دوخت ذغره، سرمه و مروارید؛ بخوبی سوزندوزی نموده است. چنانچه در تصاویر می بینید، یک گل با برگهای کشیده نیز، در وسط این رانر ؛ بر زیبایی این سوزندوزی افزوده است.

591165_nyR4hEWJ.JPG/ 0 نظر / 47 بازدید