منجوق دوزی روی ترمه - خانم آزاده رجبی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت منجوق و مروارید را در این پست می بینید. این نمونه زیبا توسط خانم آزاده رجبی، ازآموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم آزاده رجبی این نمونه زیبا را بر روی پارچه ترمه و برای یک رومیزی عسلی؛ سوزندوزی نموده است. 

شما نیز ببینید و لذت ببرید!!


591165_6S8Tpd7i.JPG

591165_XgE8Ks1Q.JPG

/ 0 نظر / 88 بازدید