بخارا دوزی- سمانه پولایی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت داربستی یا بخارا را در این پست می بینید که توسط سمانه پولایی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

خانم سمانه پولایی این نمونه زیبا را با استفاده از تکنیک های سوزندوزی بنیادی مانند دوخت داربستی، ساقه دوزی، پیچ رز، دندان موشی کوتاه و بلند و شاه ماهی بسته؛ سوزن دوزی نموده است.

زیباست . اینطور نیست؟

/ 0 نظر / 144 بازدید