روز جهانی صنایع دستی

من آغـاز آوازم یا آواز آغـاز؟ - نمیدانم

من گمگشته خویش ام یا گمگشته در خویشم؟ - نمیدانم

دو دست عاشقی دارم و یک رویای پر باور

که می خواند مرا تا دور - به یکتا خالق زیبایی و یاور

دو دست عاشقی دارم که می کاود زهر خاکی، گل شیدایی و شبنم

گل نیلوفری، مرهــم ....

روز جهانی صنایع دستی بر همه شما  هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی مبارک باد.

امید آنکه دست هایتان همواره عاشق، توانمند و مهربان در تلاشی بی پایان، برای ماندگاری میراث ایرانی آباد و سرفراز باشد.


/ 0 نظر / 4 بازدید