چهل تکه دوزی چند ضلعی- عفت فتاحی

نمونه آموزشی دیگری از دوخت یک چهل تکه چند ضلعی را در این پست می بینید که توسط خانم عفت فتاحی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

تفاوت این نمونه آموزشی با نمونه آموزشی قبل نیز در استفاده از رنگ ها می باشد.خانم عفت فتاحی از دو رنگ پارچه، یک رنگ طرح دار و هماهنگ با آن یک رنگ ساده استفاده نموده است و چنانچه در تصاویر دیده می شود، این چند ضلعی در مرکز و انتها با پارچه طرح دار و در وسط با پارچه ساده؛ شکل یافته است.

زیباست . اینطور نیست؟

/ 0 نظر / 149 بازدید