قیطان و روبان دوزی- خانم صفیه کریمایی

کیف بسیار زیبایی را در این قسمت می بینید. این کیف نمونه ای آموزشی از کارهای خوب خانم صفیه کریمایی هنرجوی حرفه گلدوزی ماشینی می باشد.

خانم کریمایی بر روی این کیف گلها را با استفاده از قیطان، روبان و نخ ابریشم ، دوخته و برگها و گلدان را تکه دوزی و تکه دوزی برجسته نموده است.سپس با استفاده از دوخت شویدی و مروارید و سنگ لابلای گلها  را  با ساقه و غنچه های فرعی دوخته است.

زیباست؟ نه؟؟

/ 0 نظر / 5 بازدید