آموزش سوزندوزی – ایجاد تغییر در طرح

هر سوزندوز این امکان را دارد تا با طرحی که در اختیار دارد، تغییراتی را بوجود آورد. این تغییر هر چه که باشد می تواند تحولی تازه در طرح بیافریند. تکه دوزی زیبایی در این قسمت با موضوع مرد و کلبه می بینید که بر روی یک بالش لبه دار ،در کارگاه سوزندوزی شب افروز بابل؛ دوخته شده است .

طرح این تکه دوزی می تواند به صورت منظره ای بر بالش و روی تخت و یا به عنوان یک تابلو بر دیوار اتاق کودکان جلوه گری داشته باشد .

تکه دوزی مرد و کلبه با طرح های اطراف یعنی خورشید ، ابر به همراه کمی سبزه  و سبد گل روی یک بالش اجرا شده است و بسیار زیباست.

با کمی تغییر یعنی افزودن یک درخت در فضای طرح به جای سبد، و تغییر در سقف خانه به شکل بته جقه ، انگار کل طرح عوض شده و زیبایی از نوع دیگر یافته است. تغییر رنگ پارچه برای طرح، سقف کلبه ، رنگ درخت، جابجایی خورشید و ابر،  و نیز لباس مرد؛ هرکدام می تواند شکل تکه دوزی را تغییر دهد.

اسباب کشی انجام شد. خانه نو هم مبارک !!

/ 0 نظر / 4 بازدید