سرمه دوزی انگور - خانم سمانه پولایی

تصاویری از یک نمونه آموزشی سرمه دوزی را در این پست می بینید. این نمونه آموزشی طرحی از یک شاخه انگور با ساقه و برگ می باشد و توسط خانم سمانه پولایی از آموزشگاه شب افروز، به شیوه مرصع و برجسته آزاد، بر روی پارچه مخمل مشکی ، سرمه دوزی شده است.

خانم سمانه پولایی برای دوخت این سوزندوزی زیبا از سرمه سبز و قرمز استفاده نموده است. چنانچه شما نیز در تصاویر زیر می بینید رنگهای قرمز و سبز، بکار برده شده در دوخت این طرح، جلوه ویژه ای دارد.

591165_7y5bnisP.JPG

591165_aBq4LA32.JPG

591165_FNTigD7k.JPG

/ 0 نظر / 190 بازدید