جانمازی ژور دوزی شده - کارگاه سوزندوزی شب افروز

ژور دوزی یکی از رشته های سوزندوزی سنتی ایران می باشد و در مازندران نیز قدمت زیادی دارد. این رشته یا حرفه هنری- صنعتی کاربرد بسیارزیادی نیز دارد.بر حسب نوع ژور، پهنای آن کاربردهای متفاوتی در مکانهای متفاوت بر روی پارچه می یابد.

یکی دیگر از این کاربردها استفاده از این دوخت بر روی قسمت درون و بیرون جانمازی، سجاده،جانماز پیچ یا بقچه خاصی که سجاده و جانمازی را در آن می پیچند؛ می باشد.

جانمازی که در زیر می بینید، یکی از نمونه هایی است که در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده است. ژور مورد استفاده در این جانمازی ژور کردونه پاپیونی نام دارد که در حاشیه بیرونی جانمازی برای دوخت لبه بکار گرفته شده است و علاوه برآن در وسط همین ژور با مدل و به صورت طرحهای کتیبه ای نیز استفاده شده است. دوخت بسم الله در وسط این ژور دوزی، کتیبه را در این جا نمازی بسیار زیبا کامل نموده است. گوشه های ژور نیز با تکنیک های شبکه دوزی پر شده است.

قسمت بالا و پایین در مستطیل هایی که با ژور دوزی نخ کشی و شکل یافته، طرح جقه ها با تکنیک های گلدوزی- ابریشم دوزی؛ این جانمازی را زیبا تر نموده است.

591165_IGO2u9ps.JPG

591165_cowUS91a.JPG

591165_QT82QF1y.JPG

/ 0 نظر / 226 بازدید