سرمه دوزی طاووس- خانم مریم رفیعی

نمونه آموزشی بسیار زیبایی از سرمه دوزی روی طرح طاووس را در این پست می بینید که توسط خانم مریم رفیعی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

این نمونه آموزشی زیبا ، ترکیبی از کاربرد مروارید، سرمه، منجوق، سنگ ، پولک، پولک و سرمه و نخ لمه می باشد و به همین دلیل می توان این سوزندوزی را علاوه بر سرمه دوزی، مروارید دوزی، لمه دوزی، منجوق دوزی، ذغره دوزی و پولک دوزی نیز نامید. از طرفی به خاطر کاربرد سرمه و سنگ های رنگی؛ به این نمونه ارزشمند جلوه دوزی نیز می گویند.


خانم مریم رفیعی در این نمونه آموزشی زیبا با ترکیب خوب رنگها و تلفیق خوب دوخت ها، تابلویی ماندگار و زیبا بوجود آورده است که به یقین می تواند چشم انداز زیبایی نیز در فضای داخل خانه یا محیط کار بیافریند.


/ 0 نظر / 517 بازدید