گلدوزی سه بعدی شقایق روی دامن - خانم هدی اسماعیلــی

در این پست نمونه آموزشی زیبایی از دوخت یک گل شقایق را می بینید که به صورت سه بعدی، سوزندوزی شده است. این شقایق زیبا توسط خانم هدی اسماعیلی، از آموزشگاه شب افروز ؛ سوزندوزی شده است.

خانم هدی اسماعیلی طرحی از شقایق را با ساقه و برگ، در قسمت جلوی یک دامن با استفاده از تکنیک دوختگلدوزی سه بعدی و حجمی برای غنچه و گل های اصلی و برگ؛ همراه با دوخت سطحی ساقه ها و کاسبرگ گل؛سوزندوزی نموده است.

خانم هدی اسماعیلی چنانچه در پستهای قبل نیز توضیح داده شد، ابتداگلبرگهای شقایق را با استفاده از روش سایه روشن دوزی، گلدوزی نموده و پس از برش و فرم دادن؛ گلبرگها را در جای مناسب قرار داده است. 

بی گمان شما نیز از دیدن این گل زیبا لذت خواهید برد. اینطور نیست؟


591165_qKEx6dCz.JPG

591165_o6Hz4qrK.JPG

591165_ypeOuX1r.JPG

591165_RqPrLZZ8.JPG

591165_NXGckImF.JPG

591165_oFEPN8rz.JPG

591165_fgF3nmdL.JPG

/ 0 نظر / 321 بازدید