ادغام حرفه ها در سوزندوزی -آموزش سوزندوزی

اصولا تکه دوزی و یا هر حرفه دیگری از سوزندوزی همیشه به تنهایی کاربرد ندارد و در برخی موارد با حرفه های دیگر قابل ادغام می باشد. 

تکه دوزی همراه با گلدوزی، تکه دوزی همراه با پولک و منجوق دوزی، تکه دوزی همراه با سرمه دوزی، تکه دوزی همراه با چهل تکه دوزی و تکه دوزی همراه با روبان دوزی و ... و.... از جمله این موارد می باشد.

در این پست نمونه آموزشی بسیار زیبایی از ادغام تکه دوزی ، گلدوزی، روبان دوزی و سنگ دوزی را می بینید که توسط خانم مریم اسدی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم مریم اسدی جهت شکل بخشیدن به این طرح از تکه دوزی ساده برای دوخت برگ ها، تکه دوزی برجسته برای دوخت گلدان، گلدوزی برای ساقه ها و روبان دوزی برای دوختن گلها؛ استفاده نموده است.

پس از اجرای تکه دوزی و روبان دوزی بر روی پارچه، خانم مریم اسدی پارچه سوزندوزی شده را برای رویه یک کیف در نظر گرفته و کیف را دوخت نموده است.


591165_w2dUNDFZ.JPG

591165_KRMxbttf.JPG

591165_mAFAv1bL.JPG

591165_rw3Su8Ea.JPG

591165_gNQOEb94.JPG

/ 0 نظر / 99 بازدید