کردونه دوزی - آموزش سوزندوزی

برخی مواقع هنگام دوخت طرح ها و نقوش مختلف، که احتیاجی به ترکیب رنگ و یا اجرای نوع خاصی از سوزندوزی نمی باشد و می توان پس از انتقال طرح روی پارچه مورد نظر، فقط و فقط با یک رنگ هماهنگ ، همرنگ و یا متضاد؛ دوخت را انجام داد. این روش در برخی از انواع سوزندوزی ها بخصوص حرفه گلدوزی ماشینی ، اغلب اتفاق می افتد و به آن دوردوزی یا کردونه دوزی می گویند. 

در برودری هویه با دوخت نیز، پس از انتقال طرح کردونه دوزی اجرا می شود. نمونه دوخت کردونه را در تصاویر زیر می بینید که قبل از برودری هویه با دوخت در لبه دامن ، دیده می شود.

این نمونه زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده است.

DSCF4930.JPG

DSCF4931.JPG

/ 0 نظر / 419 بازدید